Print Download Application Form

Qingdao Technological University, Qindao College เมืองชิงเต่า ประเทศจีน

วันที่ 2-22 ตุลาคม 2554


สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป

หลักสูตร 3 สัปดาห์ เรียนภาษาจีน สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญในการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนต่างชาติ พร้อมทั้งกิจกรรม  ฝึกกังฟู ประดิษฐ์อักษรจีน หัดทำซาลาเปา และเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันน่าประทับใจ เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว และศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของชาวจีน เช่น ชมทะเลชิงเต่า พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ และโลกใต้สมุทร

ทัศนศึกษาเต็มวัน 2 ครั้ง
1. LaoShan Mountain
2. ชมทะเลชิงเต่าและช้อปปิ้ง

ที่พัก / อาหาร (ทุกมื้อ)
- หอพักมหาวิทยาลัย นักเรียน 2 คนต่อ 1 ห้อง  (มีแอร์ และห้องน้ำในห้อง)
- อาหาร 3 มื้อ ทุกวัน

ราคา 69,000 บาท

ปิดรับสมัครวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2554

ประเทศจีน ตั้งอยู่บนทวีปเอเชียตะวันออก มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลก  มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่หลากหลาย มีประวัติศาสตร์และความเจริญรุ่งเรืองทางอารยธรรมยาวนานกว่า 5,000 ปี ปัจจุบันจีนเป็นประเทศเดียวที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอย่างต่อเนื่อง  ภาษาจีนมีผู้ใช้มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก  เป็นหนึ่งในห้าภาษาหลักขององค์การสหประชาชาติ จึงเป็นภาษาที่มีความสำคัญสำหรับโลกอนาคตทั้งการติดต่อสื่อสารและการทำธุรกิจ

เมืองชิงเต่า เป็นเมืองใหญ่ในมณฑลชานตง ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่สำคัญและเมืองท่าขนาดใหญ่ และจัดเป็นเมืองที่ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยด้วยตึกสูง อาคารบ้านเรือนมีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมซึ่งผสมผสานศิลปะจีนและเยอรมันเข้ากันได้อย่างกลมกลืน และระบบการคมนาคมขนส่งที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว เมืองชิงเต่าได้รับเลือกให้เป็น "เมืองน่าอยู่ที่สุด" ของจีน เมื่อปี พ.ศ. 2552 และเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาชั้นนำมากมาย

วิทยาลัย Qindao College ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมืองชิงเต่า เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีและประกาศนียบัตรในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ รวมถึงวิชาภาษาจีน ปัจจุบัน มีนักศึกษาอยู่กว่า 14,300 คน วิทยาลัย Qindao College มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ ประกอบด้วยอาคารเรียนทันสมัย หอพักนักศึกษา โรงอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ภายในสภาพแวดล้อมที่สงบและปลอดภัย

รายละเอียดการเดินทาง

อาทิตย์ที่ 2 ต.ค.  06.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน China Southern
เจ้าหน้าที่จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
  08.40 น. บินจากกรุงเทพฯ สู่ชิงเต่า โดยเที่ยวบินที่ CZ362/CZ3573 (เปลี่ยนเครื่องที่กวางเจา)
  18.10 น. บินถึงชิงเต่า และเดินทางเข้าสู่ที่พัก  
เสาร์ที่ 22 ต.ค.  13.35 น. บินจากชิงเต่าสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CZ6386/CX361 (เปลี่ยนเครื่องที่กวางเจา)
  21.30 น. บินถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรม คลิกที่นี่

Print Download Application Form

Regency Travel & Education Co.,Ltd
Tel. +66(0) 2261 2500 Fax. +66(0) 2261 2484
Email: education@regencytraveledu.com