กลับไปยังหน้าแรก
ชมแสงเหนือ...ที่ไอซ์แลนด์
Group tour Detail

 

รายการท่องเที่ยวไอซ์แลนด์


มีหลากหลายเส้นทางท่องเที่ยวให้ท่านสัมผัส

 


 

 

WONDERFUL ICELAND 10 DAYS (EUR_34A)


กรุงออสโล (นอร์เวย์) - เที่ยวกรุงออสโล - กรุงเรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) - เรย์คอล์ท - บ่อน้ำพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ - น้ำตกเฮินฟอซซ่า - เมืองโอลาร์ฟวิค - ภูเขาคีร์กจูเฟล - โกลเด้นเซอร์เคิล - ซิงเควลลีร์ - น้ำตกกูลล์ฟอสส์ (ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์) - น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ - ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็งมียร์ดาลส์ - อุทยานแห่งชาติสเกฟตาเฟลล์ - ถ้ำน้ำแข็งแห่งวัทนาโจกูล - ทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาร์ลอน - เซลยาแลนส์ฟอสส์ - สโกการ์ฟอสส์ - อาบน้ำแร่บลูลากูน - ล่องเรือชมปลาวาฬ - เที่ยวกรุงเรคยาวิก 


กำหนดการเดินทาง : เดือนมกราคม - มีนาคม 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

WONDERFUL ICELAND 10 DAYS (EUR_34A)


กรุงออสโล (นอร์เวย์) - เที่ยวกรุงออสโล - กรุงเรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) - เรย์คอล์ท - บ่อน้ำพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ - น้ำตกเฮินฟอซซ่า - เมืองโอลาร์ฟวิค - ภูเขาคีร์กจูเฟล - โกลเด้นเซอร์เคิล - ซิงเควลลีร์ - น้ำตกกูลล์ฟอสส์ (ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์) - น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ - ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็งมียร์ดาลส์ - อุทยานแห่งชาติสเกฟตาเฟลล์ - ถ้ำน้ำแข็งแห่งวัทนาโจกูล - ทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาร์ลอน - เซลยาแลนส์ฟอสส์ - สโกการ์ฟอสส์ - อาบน้ำแร่บลูลากูน - ล่องเรือชมปลาวาฬ - เที่ยวกรุงเรคยาวิก 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 9 - 18 มีนาคม 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

MIRACLE ICELAND 10 DAYS (EUR_34B)


กรุงออสโล (นอร์เวย์) - เที่ยวกรุงออสโล - กรุงเรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) - บอร์การ์เนส - ภูเขาคีร์กจูเฟล - ล่องเรือชมปลาวาฬ - เรย์คอล์ท - บ่อน้ำพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ – น้ำตกเฮินฟอซซ่า - เที่ยวกรุงเรคยาวิก - เซลยาแลนส์ฟอสส์ - สโกการ์ฟอสส์ - ทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาร์ลอน - โกลเด้นเซอร์เคิล - ซิงเควลลีร์ - น้ำตกกูลล์ฟอสส์ (ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์) - น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ - อาบน้ำแร่บลูลากูน 


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 13 - 21 มีนาคม 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

MIRACLE ICELAND 10 DAYS (EUR_34B)


กรุงออสโล (นอร์เวย์) - เที่ยวออสโล - กรุงเรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) - เรย์คอล์ท - บ่อน้ำพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ - น้ำตกเฮินฟอซซ่า - ฮูซาเฟล - เคิร์คจูเฟล สัญลักษณ์แห่งไอซ์แลนด์ - กรุนดาร์ฟฟยอร์เดอร์ - ล่องเรือชมวาฬ - เรกยาวิก - โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา - เรกยาวิค - น้ำตกเซลยาแลนส์ฟอสส์ - น้ำตกสโกการ์ฟอสส์ - หมู่บ้านวิก - อุทยานแห่งชาติสเกฟตาเฟลล์ - ธารน้ำแข็งแห่งวัทนาโจกุล - โจกุลซาร์ลอน - ไอซ์เบิร์ก - สวาร์ติฟอสส์ - เซลล์ฟอสส์ - โกลเด้นเซอร์เคิล - ซิงเควลลีร์ - น้ำตกกูลล์ฟอสส์ (ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์) - น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ - เซลฟอสส์ - แฮวร์ราเชอดีฮ์ - อาบน้ำแร่บลูลากูน - เรกยาวิค


กำหนดการเดินทาง : เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2561

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

ไอซ์แลนด์แกรนด์ทัวร์ 10 วัน


เยือนดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือ เที่ยวครบเมืองสวยรอบเกาะไอซ์แลนด์ 


ประเทศที่ได้รับการกล่าวขานจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกว่า “มหัศจรรย์สวรรค์บนดิน”


 เรคยาวิก – บอร์กาเนส – ฮูซาเฟล – ภูเขาเคริ์กจูเฟล  - บลอนดูออส – อาคูเรย์รี่ – ทะเลสาบมายด์วัทท์ – บ่อโคลนเดือด – น้ำตกโกดาฟอสส์ – ดิมมูโบร์กีร์ – ธารน้ำแข็งวัทนาโจกุล – ถ้ำน้ำแข็ง (Ice Cave) – วิคค์ – ขับสโนว์โมบิลธารน้ำแข็งแลงโจกุล สโกการ์ฟอสส์ - โกลเด้นเซอร์เคิลซิงเควลลีร์ – น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ – ล่องเรือชมปลาวาฬ – แช่น้ำแร่บลูลากูน – เรคยาวิค


กำหนดการเดินทาง : 
ราคาทัวร์ 149,900 บาท : วันที่ 17 – 26 ม.ค. / 19 – 28 ก.พ. / 14 – 23 มี.ค. 2018

ราคาทัวร์ 154,900 บาท : วันที่ 12 – 21 เม.ย. 2018

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

ไอซ์แลนด์แกรนด์ทัวร์ 10 วัน


เยือนดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือ เที่ยวครบเมืองสวยรอบเกาะไอซ์แลนด์ 


ประเทศที่ได้รับการกล่าวขานจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกว่า “มหัศจรรย์สวรรค์บนดิน”


 เรคยาวิก – บอร์กาเนส – ฮูซาเฟล – ภูเขาเคริ์กจูเฟล – บลอนดูออส – อาคูเรย์รี่ – ทะเลสาบมายด์วัทท์ – บ่อโคลนเดือด - น้ำตกโกดาฟอสส์ – ดิมมูโบร์กีร์ – ล่องเรือชมธารน้ำแข็งวัทนาโจกุล – วิคค์ – ขับสโนว์โมบิลธารน้ำแข็งแลงโจกุล – สโกการ์ฟอสส์ - โกลเด้นเซอร์เคิลซิงเควลลีร์ – น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ – ล่องเรือชมปลาวาฬ – แช่น้ำแร่บลูลากูน – เรคยาวิค


กำหนดการเดินทาง : 
ราคาทัวร์ 159,900 บาท : วันที่ 1-10 พ.ค./ 24 พ.ค. - 2 มิ.ย. / 14-23 มิ.ย./ 19-28 ก.ค./ 9-18 ส.ค./ 13-22 ก.ย./ 13-22 ต.ค. 61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

Freezing Aurora Iceland 10 Days (SIRI_05)


“มุ่งหน้าสู่ดินแดนอันไกลโพ้น เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันล้ำค่า เพิ่มความอิ่มเอมใจให้กับชีวิต โดยการอยู่เคียงข้างธรรมชาติอันงดงาม ทั้งผืนดินอันมีเอกลักษณ์ ผืนน้ำแห่งความชุ่มฉ่ำ กระแสลมแห่งความพลิ้วไหว และไฟประทุจากพื้นพิภพ ทั้งหมดนี้ คือความลงตัวในแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อน พร้อมกับปรากฎการณ์ที่ต้องเห็นก่อนตายกับ “แสงเหนือ” เพราะที่นี่คือไอซ์แลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์”


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 9-18 ก.พ. 61, 9-18 มี.ค. 61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

Incredible Iceland 10 Days (SIRI_05)


“มุ่งหน้าสู่ดินแดนอันไกลโพ้น เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันล้ำค่า เพิ่มความอิ่มเอมใจให้กับชีวิต โดยการอยู่เคียงข้างธรรมชาติอันงดงาม ทั้งผืนดินอันมีเอกลักษณ์ ผืนน้ำแห่งความชุ่มฉ่ำ กระแสลมแห่งความพลิ้วไหว และไฟประทุจากพื้นพิภพ ทั้งหมดนี้ คือความลงตัวในแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อน พร้อมกับปรากฎการณ์ที่ต้องเห็นก่อนตายกับ “แสงเหนือ” เพราะที่นี่คือไอซ์แลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์”


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 6 – 15 เม.ย. 61 , 12 – 21 เม.ย. 61 , 4 – 13 พ.ค. 61

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. +66 (0) 2261 2500 หรือ คลิกที่นี่
Regency Travel & Education Co.,Ltd
โทรศัพท์ : +66(0) 2261 2500
โทรสาร: +66(0) 2261 2484
อีเมล : education@regencytraveledu.com
travel@regencytraveledu.com
Copyright © 2016 Regency Travel & Education Co.,Ltd All Rights Reserved