กลับไปยังหน้าแรก
รายการท่องเที่ยวไต้หวัน
Group tour Detail

 

รายการท่องเที่ยวไต้หวัน

 

มีหลากหลายเส้นทางท่องเที่ยวให้ท่านสัมผัส

 

 

 

HAPPY NEW YEAR 2018


4 DAYS 3 NIGHTS  COUNTDOWN TAIPEI 101


• COUNTDOWN ย่าน ไทเป 101 
• พิพิธภัณฑ์ฉีเหม่/พิพิธภัณฑ์กู้กง / อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค
• ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา/กราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธ์
• อุทยานเหย่หลิว/สวนดอกไม้ต้าซี
• ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนชื่อดังของไต้หวัน/แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 29 DEC 2017 – 01 JAN 2018

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


 

 

 

HAPPY NEW YEAR 2018


5 DAYS 4 NIGHTS COUNTDOWN TAIPEI 101


• COUNTDOWN ย่านตึกไทเป 101
• ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา/เขาอาหลี่ซาน
• เดินป่าสน 2,000 ปี/นั่งรถไฟโบราณ
• อุทยานเหย่หลิว/ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น
• นั่งรถไฟหัวจรวด/พิพิธภัณฑ์กู้กง
• กราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์/แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง
• ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนชื่อดังของไต้หวัน


กำหนดการเดินทาง : วันที่ 29 DEC 2017 – 02 JAN 2018

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ค่ะ

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. +66 (0) 2261 2500 หรือ คลิกที่นี่
Regency Travel & Education Co.,Ltd
โทรศัพท์ : +66(0) 2261 2500
โทรสาร: +66(0) 2261 2484
อีเมล : education@regencytraveledu.com
travel@regencytraveledu.com
Copyright © 2016 Regency Travel & Education Co.,Ltd All Rights Reserved