แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 6 คืน
โดยสายการบินสวิสแอร์
เดือนกุมภาพันธ์ – ตุลาคม 2558

[+] รายละเอียด

ไฮไลท์สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน
โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ส (EY)
เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2558

[+] รายละเอียด

แกรนด์สเปน 10 วัน (เที่ยววงใหญ่)
โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK)
เดือนเมษายน - กันยายน 2558

[+] รายละเอียด

มิดไนท์ซัน ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน 13 วัน
นอร์เวย์ – รัสเซีย -ฟินแลนด์
วันที่ 12 - 24 มิถุนายน 2558

[+] รายละเอียด

รวมรายการล่องเรือสำราญสุดหรู
รวมรายการมากกว่า 10 รายการ
ปี พ.ศ. 2558

[+] รายละเอียด

ไฮไลท์ โปรตุเกส 8 วัน
โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK)
เดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2558

[+] รายละเอียด

รวมรายการทัวร์ยุโรป

ปีพ.ศ. 2558

[+] รายละเอียด

รีเจนซี่ฯ มีประสบการณ์ในการจัดการท่องเที่ยวสำหรับหมู่คณะตามความต้องการและงบประมาณของผู้เดินทาง รายการท่องเที่ยวนี้ รวมถึงการจัดหาที่พัก อาหาร การเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ หรือรายการท่องเที่ยวอื่นๆ ให้ท่านเลือก ลูกค้าของรีเจนซี่ฯ รวมถึงบริษัท องค์กรขนาดใหญ่มากมาย เราสามารถจัดรายการเดินทางให้ท่านได้ ไม่ว่าจะเลือกเดินทางด้วยตั๋วเครื่องบินชั้นหนึ่ง ชั้นธุรกิจหรือชั้นประหยัด หรือเดินทางคนเดียว เดินทางเป็นครอบครัว หมู่คณะเล็ก หรือใหญ่ ตลอดจนคณะบุคคลจากแต่ละสาขาอาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล วิศวกร อาจารย์ นักเรียน อาสาสมัคร และนักกีฬา

ติดต่อแผนกทัวร์ โทรศัพท์ 02 261 2500

Regency Travel & Education Co.,Ltd
โทรศัพท์ +66(0) 2261 2500 โทรสาร +66(0) 2261 2484
อีเมล travel@regencytraveledu.com

Hosting

Hosting